HYSENS 2002

The first Hungarian airborne hyperspectral project (Hysens 2002). Sensors: DAIS 7915, ROSIS and thermal sensors. Hyperspectral and thermal analyses for urban vegetation studies and agricultural projects.

Competence level: Research Associate
Status: closed in 2006

(OP=Oral Presentation, PP=Poster Presentation, AB= Abstract Book, FP=Full Paper, J=Journal)

Jung, A. Tőkei, L., Kardeván, P. 2007: Application of airborne hyperspectral and thermal images to analyse urban microclimate. Applied Ecology and Environmental Research. 5(1), 165-175.

Jung, A., Kardevan, P., Tőkei, L. 2006: Hyperspectral Technology in Vegetation Analysis. Progress in Agricultural Engineering Sciences 2 (1), 93-115. (J)

Jung, A., Kardeván, P., Tőkei, L. 2005: Detection of urban effect on vegetation in a less build-up hungarian city by hyperspectral remote sensing, Physics and Chemistry of the Earth, 30, 255–259. (J)

Nagy, Zs., Jung, A. 2005: Antropogenetic impact study on sub-basin of Mogyorod brook, Hungary, Physics and Chemistry of the Earth, 30, 588–597. (J)

Jung, A., Kardevan, P., Gläßer, C. 2007: Hyperspectral technology in urban vegetation analysis. In: Proceedings 5th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy. Bruges, Belgium, 23 April – 25 April 2007, (CD Issue), 1-10. (PP+FP)

Jung, A., Tőkei, L., Kardeván, P., Nagy, Zs., Czúcz, B. 2006: Hiperspektrális távérzékelési technológiai alkalmazása a városkutatásban. In: II. Magyar Tájökológiai Konferencia Debrecen, Hungary, 7 April – 9 April 2006, 116 (PP+AB) (in Hungarian)

Jung, A., Tőkei, L., Kardeván, P. 2006: Városi zöldterületek elemzése nagy spektrális felbontású légi felvétellel. In: II. Magyar Tájökológiai Konferencia Debrecen, Hungary, 7 April – 9 April 2006, 93 (PP+AB) (in Hungarian)

Nagy, Zs., Jung, A., Czúcz, B. 2006: VKI alapu hidromorfologiai felmeresek es elemzesek europaban. In: II. Magyar Tájökológiai Konferencia Debrecen, Hungary, 7 April – 9 April 2006, 38 (AB) (in Hungarian)

Czúcz, B., Horvath, F., Biro, M., Tokei, L.,Nagy, Zs., Jung, A. 2006: A tarsadalmi-gazdasagi környezet hatasa a Duna-Tisza közi gyepterületek pusztulasara. In: II. Magyar Tájökológiai Konferencia Debrecen, Hungary, 7 April – 9 April 2006, 75 (AB) (in Hungarian)

Jung, A., Tőkei, L., Kardeván, P. 2005: Application of hyperspectral airborne images for urban climate research (Nagy spektrális és térbeli felbontású légi felvételek alkalmazása a városklíma-kutatásban). In: Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak. Tájtervezés és területfejlesztési szekció, Budapest, Hungary, 20 October 2005, 74-75 (OP+AB)(in Hungarian)

Jung, A., Tőkei, L., Kardeván, P. 2005: Application of airborne images with high spectral resolution in rural-urban indications. In: International Conference on Sustainable Land Use in Intensively Used Agricultural Regions, Leipzig, Germany, 20 Sept. – 23 Sept. 2005, 65 (PP+AB)

Nagy, Zs., Bardóczyné Sz.,E., Pásztor, L., Jung, A. 2005: Water management condition on the watershed of Mogyoród-water body. In: Erdei Ferenc III. Tudományos konferencia. II. kötet. Kecskemet, Hungary, 23 August – 24 August 2005, 783-787. (FP)

Nagy, Zs., Jung, A. 2005: Outlook for the establishment of the EU WFD based hydromorphological monitoring on surface water courses in Hungary. In: Erdei Ferenc III. Tudományos konferencia. II. kötet. Kecskemet, Hungary, 23 August – 24 August 2005, 788-792 (FP)

Jung, A., Czúcz, B., Nagy, Zs. 2004: Vizes élőhelyek vizsgálata nagy spektrális fölbontású távérzékelési módszerekkel, In: I. Magyar Tájökológiai Konferencia, Szirák, Hungary, 17 Sept. 19 Sept. 2004, 57 (PP+AB) (in Hungarian)

Kis-Papp, L., Jung, A. 2004: A nagy spektrális felbontású felvételek alkalmazása a térinformatikai adatgyűjtésben, Geo2004. In: Magyar Földtudományi Szakemberek VII. Világtalálkozója, Szekció: Kartográfia, földmérés, térinformatika, Szeged, Hungary, 28 August – 2 Sept. 2004, 82. (AB) (in Hungarian)

Jung A., Karvedán P. ,Tőkei L., Dunkel Z. 2003: Applying hyperspectral images to estimate imcro scale environmentally impacts (Hiperspektrális felvételek alkalmazása felszín közeli környezeti hatások becslésére). In: Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak, Természeti Erőforrások Szekció, Budapest, Hungary, 6 Nov. – 7 Nov. 2003, 582-583. (OP+AB)(in Hungarian)

Tokei, L., Jung, A., Dunkel, Z. 2003: A new direct measurement method for estimation of water uptake of cherry trees, (Egy uj közvetlen meresi modeszer a cseresznyefak vizfelvetelenek becslesere). In: Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak, Természeti Erőforrások Szekció, Budapest, Hungary, 6 Nov. – 7 Nov. 2003, 600-601. (AB)(in Hungarian)

Jung A., Kardeván P., Róth L., Tőkei L. 2003: Application of hyperspectral imaging for environmental impact assessment (Hiperspektrális felvételek alkalmazása környezeti állapotjelzők felmérésére). In: Erdei Ferenc II. Tudományos Konferencia, Kecskemét, Hungary, 28 August – 29 August 2003, 396-400. (OP+FP) (in Hungarian)

Jung A., Kardeván P., Róth L., Tőkei L. 2003: Using Hyperspectral Methods in Differentiation of Artificial and Natural Surfaces to urban climate applications, 4th International Conference of PhD Students, Miskolc, Hungary, 11 August – 17 August 2003, 79-84. (OP+FP)